IT Operations

Nichlas Munch Pettersson

Nichlas begynte i IT-driftsteamet i juni 2021 etter at han var ferdig med sin IT-support utdannelse fra TEC.

Nichlas har en sterk interesse for nettverk og IT-sikkerhet og bidrar ellers til IT driften med sin rolige personlighet og hyggelige humor. Han er alltid klar med en hjelpende hånd når en kollega har bruk for hjelp med små eller store utfordringer.  Nichlas er ikke redd for å involvere seg i nye problemstillinger for da lærer han jo noe nytt, og han stiller ofte gode og kritiske spørsmål til driften.

Nichlas bor i Hørsholm. Han elsker å lese Fantasy og fritiden går med til å game, gjerne sammen med resten av IT-teamet.