Legal Affairs

Karina Terp Andersen

Karina er en del av teamet Legal Affairs hvor hun benytter seg av sin juridiske bakgrunn og systematiske tilnærming for å løse arbeidsoppgavene. Tidligere har hun vært ansatt i en meglervirksomhet, en internasjonal pre-school i Dubai og ved flere av Københavns teatre. Noe med hvitvasking og GDPR – det signaliserer seriøsitet og trygghet.

Karina bor i Fredensborg med mann og tre barn. Familien har bodd og jobbet i henholdsvis Jordan og Dubai i mange år, men nyter nå å være tilbake i Danmark med familie og venner.

På fritiden er Karina som regel å finne på rideskolen med datterens «låne» ponni, på tur med familiens svært aktive hund eller på kjøkkenet der det tilbredes eksotiske retter fra familiens mange reisemål. I helgene nyter familien bare å være hjemme i Danmark igjen, og tilbringer så mye tid som mulig med venner og familie.

Karina elsker å reise og være på nye eventyr. Storbyferier står på ønskelisten – og det er heldigvis også familien klar for.