Founder

Anders Køj

Anders er sammen med Laila 21-5’s spydspiss.

Ideen til 21-5 ble til over en lunsj med Laila høsten 2008. Sammen utgjør de to et ganske unikt team. 21-5 blir ledet og drevet av Laila og Anders med utgangspunkt i et verdisett som er fast forankret i dem begge. 

Anders har fra starten tatt seg av all kundekontakt i 21-5, men har med tiden kommet litt mer i bakgrunnen i den sammenheng. Anders er ansvarlig for våre kontorer i utlandet, hvor det glade 21-5 budskapet også formidles. Mye av hans tid går med til sparring med våre landansvarlige.

Anders reiser ikke så mye som i de første årene med 21-5. To skolebarn hjemme krever oppbakking og hjelp med lekser, og det nyter Anders å være en viktig del av.

Anders er en fast del av 21-5 sin løpeklubb, og helgene brukes primært med barna og deres mange aktiviteter. Anders er rimelig aktiv, spesielt på og i vannet. Han elsker alt som har med vann å gjøre, men det skal også helst være tid til en sykkeltur på mountainbike på en av Nordsjællands vakre sykkelstier.

E-post: ak@21-5.dk