Process Development

Rasmus Darmer Siesing

Rasmus ble ferdig med studiene ved NGG sommeren 2021 og begynte som studentmedarbeider i IT Drift-teamet.

Det ble raskt til en fast ansettelse, og IT-driften setter stor pris på Rasmus grundighet, humor, struktur og særlig evne til å huske riktig mange ting på en gang. Rasmus bidrar til IT-driftsteamet med å holde styr på innkomne saker og hjelper sine kollegaer i hele huset når de støter på små og store IT-utfordringer.

Rasmus bor sammen med sin mor i Hørsholm. Rasmus er en veldig flink gamer som i en periode spilte semiprofesjonelt for et e-sportshold. En stor del av fritiden går med til å administrere og jobbe på sin egen Warhammer 40000 Discord server. Derfor bruker Rasmus mye av tiden sin på gaming med venner fra hele verden, og han inviterer også gjerne kollegaene fra drifts-teamet med til en spilleaften eller to.