Finance

Christopher Keldmann

Christopher er en del av økonomiteamet, hvor han ivaretar varierende oppgaver som f.eks. faktureringer, betalinger, arkivering av bilag og likviditets kontroll.

Christopher ble utdannet fra Rungsted Gymnasium sommeren 2021, med matematikk og samfunnsfag på A-nivå. Det var i den forbindelse det oppsto en brennende interesse for økonomiske forhold, men i tillegg til det har Christopher hatt gode muligheter til å få 21-5 deleøkonomikonseptet under huden da han har vært en høyt verdsatt fritidsmedarbeider for firmaet gjennom flere år før hans heltidstidsansettelse som studentmedarbeider.

Christopher bor i lokalområdet i nærheten av vårt kontor i Hørsholm sammen med sine foreldre og lillesøster. Når han ikke er fordypet i 21-5 tall, liker han å være aktiv, og tilbringer mye av fritiden i sportens tegn. Mange ettermiddager og helger finner man derfor Christopher enten på golfbanen eller på fotballbanen.