Office Manager

Carina Wagner Jelert

Carina er vår svært godt likte Office Manager. En varm og trygg person med god oversikt og hjertet på rette sted. Til daglig nyter 21-5 kontorene godt av hennes allsidige og profesjonelle erfaring fra hotell- og konferansebransjen, krydret med struktur fra utdanningen som akademiøkonom.

Carinas utrettelige servicegen har særlig tyske hoteller nytt godt av, innen områdene konferanse-  og salgskoordinering, resepsjon og housekeeping.  Nysgjerrigheten for å møte mennesker og oppleve forskjellige kulturer har Carina ikke bare dyrket i sine unge år i Hamburg, men også styrket i løpet av hennes 13 år i Singapore hvor hun har bodd med sin lille familie. Hun beskriver selv de mange utenlandsoppholdene som en bred vifte av opplevelser og utfordringer som hun elsker å utfolde seg gjennom.

Gleden over at Carina har landet hos 21-5 er stor for oss alle, og vi liker å oppleve hennes varme vesen i hennes utadvendte stilling som forener trivselen til de forskjellige avdelingene og gjester av huset med den beste opplevelsen av 21-5 kontorene.

Carina bor i nærheten av vårt 21-5 kontor i Hørsholm – men ifølge henne selv er dette kun inntil det helt riktige stedet i områet dukker opp. På fritiden liker hun å tilbringe tid med ektemannen Morten og sønnen Adam, samt sin store familie. Det tilbringes mye tid på tilskuerplassene når Adam spiller fotballkamper, men også innredningen av familiens sommerhus i Nykøbing Sj. krever oppmerksomhet. Carinas eget balløye er i spill når hun er på tennisbanen, også liker hun veldig godt å gå turer om kvelden.