EN GOD INVESTERING

Investering i livskvalitet

Det er godt å vite om det er mulig å selge sin eierandel igjen før man kjøper en 21-5 ferieboligandel, og om man kan forvente å tape eller tjene på investeringen.

Du skal ikke kjøpe en 21-5 eierandel som en ren investering. Det skal være en investering i livskvalitet. Men på lang sikt vil eierandelen alltid stige, da boliger alltid stiger over tid.

21-5 har vist seg å være en god investering for de av familiene som har solgt sine eierandeler. De har i gjennomsnitt tjent mere enn 50% på deres investering.

0%

Avkastning på salg i gjennomsnitt

Mere end

0NOK

- er investert i 21-5 ferieboligandeler

En god investering ved videresalg

Hvordan vil prisen på en ferieboligandel utvikle seg?

Når man kjøper fast eiendom i Norge eller i utlandet, enten det er helårs- eller feriebolig, tenker de fleste først og fremst over om ferieboligen oppfyller de behov som de gjerne vil ha dekket med kjøpet.

Det viktigste for de fleste er derfor bruksverdien, altså om ferieboligen vil gi de helt riktige rammebtingelsene for familiens fremtidige ferier. Investeringsperspektivet er selvfølgelig også en faktor som de fleste har med i deres vurderinger når det kjøpes fast eiendom, og dette gjelder nok sikkert i enda større grad ved kjøp av ferieboliger i utlandet.

Vi har ikke designet våre eierforeninger som investeringsobjekter, men det er godt på forhånd å ha en forventning om at du kan selge eierandelen igjen - uten å tape penger.

I Danmark hadde vi det første videresalg i 2016, og vi selger løpende eierandeler for familier som er med i en 21-5 forening. Noen skal skilles, andre er blitt syke eller det som verre er, men de aller fleste som velger å selge gjør det fordi de ønsker å være med i en annen 21-5 forening som enten har større eller mindre ferieboliger eller andre destinasjoner. Interessen for videresalg er stor, og liggetidene er som regel korte.

En god investering på kort sikt

Vi har allerede grunnlag for å kunne konstatere at en ferieboligandel øker i verdi allerede det første året. Det vil si at fra det tidspunktet eierforeningen er etablert, og du betaler for din eierandel, til alle 5 ferieboliger er i bruk. Hovedårsaken til verdiøkningen er at mange familier heller vil kjøpe seg inn i en eksisterende eierforening fremfor å være med på å stifte en ny. Man kan sammenligne det med å kjøpe en ny prosjektert leilighet, noe som også ofte gir en verdistigning når leiligheten er ferdigbygd og klar til bruk.

Interessen fører helt naturlig til en verdiøkning allerede fra det tidspunkt hvor alle 5 ferieboliger er klare til bruk. Ved å kjøpe deg inn i en eksisterende eierforening kan du:

  • Se de 5 ferieboligene som allerede er innkjøpt

  • Booke ferier med det samme

 

Vi regner ikke med at du kjøper en ferieboligandel og bare eier den en kort stund, men det er jo godt å vite at du kan selge den igjen til en fornuftig pris. Verdiøkningen ved etablering, det vil si når vi går fra stiftelsen til eierforeningens 5 ferieboliger er i full drift, baserer seg på de faktiske salgene vi har gjennomført for våre 21-5 familier.

Utover at det skapes verdi så snart en eierforening går i drift, er det spesielt to faktorer som også spiller inn:

  • Vi er ukronede skandinaviske mestere på boligkjøp i utlandet. Ingen har kjøpt, og etterfølgende renovert, så mange ferieboliger rundt omkring i verden. Vi har derfor en helt unik erfaring som gjør at vi er svært dyktige til å finne de beste boligene og kjøpe disse til svært fordelaktige priser.

  • Vi kjøper ofte oppussingsobjekter, eller mer eller mindre ruiner, som må renoveres og gjenoppbygges. På den måten skaper vi merverdi i ferieboligene. Vi kan konstatere at en stor del av de renoverings- og ombyggingsarbeidene vi får utført tilfører boligene stor verdi – utover prisen vi betaler for selve ombyggingen.

Boliger stiger alltid i verdi over tid

Grafen viser utviklingen av de norske eiendomsprisene 1940-2022, eksklusiv inflasjon. Prisene rundt om i verden følger samme mønster så lenge vi holder oss til tradisjonelle destinasjoner og markeder, og ikke våger oss ut i usikre markeder og land med ustabile økonomiske og politiske klimaer. Historien viser at boliger alltid stiger over tid, til og med mer enn inflasjonen. Samtidig viser historien også at timingen, og ikke minst beliggenheten er viktig.

Norge opplever, på samme måte som Danmark, en økende forskjell i utviklingen av boligpriser mellom by og bygd. Distriktene lider, mens prisene i storbyene blomstrer. Resten av verden reagerer på nøyaktig samme måte. For å sikre en så stabil prisutvikling som mulig for våre eierfamilier unngår vi bevisst boligmarkeder som potensielt kan være for følsomme når vi velger destinasjoner til våre eierforeninger.

Investeringsaspektet er slett ikke det viktigste når man skal ta en beslutningen om å være med i en 21-5 eierforening, men det er jo herlig å vite at du med overveiende sannsynlighet vil oppleve en verdistgining når du kjøper en ferieboligandel, både på kort og lang sikt.